Choď na obsah Choď na menu
 


17th IPCA WORLD INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2017 Slovakia / Ružomberok, 27. May – 6. June 2017

6. 6. 2017

city_hotel_kultura_ru_u017eomberok_1359361372_139.jpg

chessfest-sachrbk-ipca-2017

ipca 2017

 

PROPOZÍCIE

I.

ORGANIZÁTOR
ŠK Ružomberok, mesto Ružomberok, International Physically Disabled Chess Association

II.

ZÁŠTITA TURNAJA
Doc. JUDr. Robert FICO, CSc. - predseda vlády Slovenskej republiky

III.

GARANT TURNAJA
MUDr. Igor ČOMBOR, PhD. - primátor mesta Ružomberok

IV.

RIADITEĽ TURNAJA
Marek ZELNICKÝ, mobil: +421907390407, e-mail: ipca2017@gmail.com

V.

ROZHODCA
IA Ivan SYROVÝ (ID 14904195) – IA Karol PEKÁR (ID 14902370)

VI.

MIESTO A ČAS
27. mája 2017 (príchod) – 06. júna 2017 (odchod) - Hotel Kultúra***, Ružomberok, Slovensko.

VII.

KATEGÓRIE TURNAJA
Turnaj “A” – 17. IPCA majstrovstiev sveta jednotlivcov v šachu pre hráčov s obmedzenou schopnosťou pohybového aparátu (muži, ženy, juniori 1999 a mladší) Turnaj "B" – 20. ročník Montana FIDE OPEN Ružomberok

VIII.

HRACÍ SYSTÉM A TEMPO HRY
Švajčiarsky systém na 9 kôl, riadený programom SwissManager, 90 minút + 30 sekúnd na ťah. Kritériá rozhodujúce o konečnom poradí budú oznámené na technickom mítingu. 1) Upravený Buchholz, 2) Plný Buchholz, 3) Celkový počet výhier, 4) Rating performcia.

IX.

CENY

  „A” turnaj „A” – ženy „B” turnaj
1. miesto 600 € 300 € 400 €
2. miesto 400 € 200 € 200 €
3. miesto 300 € 100 € 150 €
4. miesto 200 €   100 €
5. miesto 100 €   70 €
6. miesto 50 €   50 €

Garantovaný cenový fond pre podujatia /finančné a vecné ceny/ minimálne 3.500 EUR. Právo reprezentovať IPCA na šachovej olympiáde získajú najlepší hráči z IPCA 2017 a 2018.

X.

PROGRAM

Dátum „A” turnaj „B” turnaj
27.05.2017 sobota 16:00 - 19:00 – Registrácia účastníkov
20:00 - 22:00 – Technická porada
28.05.2017 nedeľa 15:30 - 16:00 – Otvárací ceremoniál
16:00 - 20:00 – 1. kolo (A a B turnaj)
29.05.2017 pondelok 16:00 - 20:00 – 2. kolo (A a B turnaj)
30.05.2017 utorok 10:00 - 12:00 – Exhibičný zápas IPCA Rusko vs. zvyšok sveta
16:00 - 20:00 – 3. kolo (A a B turnaj)
31.05.2017 streda 10:00 - 13:00 – Wellness & SPA
16:00 - 20:00 – 4. kolo (A a B turnaj)
01.06.2017 štvrtok 10:00 - 12:00 – 24. IPCA kongres
16:00 - 20:00 – 5. kolo (A a B turnaj)
02.06.2017 piatok 12:00 - 13:00 – šachová simultánka
16:00 - 20:00 – 6. kolo (A a B turnaj)
03.06.2017 sobota 16:00 - 20:00 – 7. kolo (A turnaj) 10:00 - 14:00 – 7. kolo (B turnaj)
16:00 - 20:00 – 8. kolo (B turnaj)
04.06.2017 nedeľa 13:00 - 17:00 – 8. kolo (A turnaj)
18:00 - 20:00 – OPEN BLITZ IPCA 2017
13:00 - 17:00 – 9. kolo (B turnaj)
17:00 - 17:30 – Slávnostné ukončenie (B turnaj)
05.06.2017 pondelok 13:00 - 17:00 – 9. kolo (A turnaj)
18:00 - 20:00 – Slávnostné ukončenie a banket (A turnaj)
06.06.2017 utorok 08:00 - 12:00 – Odchod účastníkov
XI.

UBYTOVANIE, STRAVA, PREPRAVA
Ubytovanie: Hotel Kultúra ***, A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok, od večere 27. mája 2017 do raňajok 06. júna 2017. Strava: Raňajky – bufetové raňajky, obed a večera /dvojchodové menu/, výber z troch jedál. Doprava: Ružomberok je centrálna križovatka Slovenska. Leží na hlavnom vlakovom ťahu. Do Ružomberka sa dostanete vlakom, autobusom, prípadne autom. Hotel je od hlavnej stanice vzdialený 600 m. Letiská v okolí: Krakov, Bratislava a Budapešť. V prípade potreby organizátor zabezpečí prevoz účastníkov zo stanice vlaku alebo autobusu v Ružomberku zdarma. Z letiska do miesta ubytovania za poplatok. V prípade potreby požiadajte o prevoz s uvedením miesta príchodu na ipca2017@gmail.com

XII.

CENY UBYTOVANIA, STRAVY A VKLADU DO SÚŤAŽE
Účastnícky poplatok zahŕňa: 10 x ubytovanie, plnú penziu, miestny poplatok, štartovné, bohaté občerstvenie počas zápasov, záverečný banket, WELLNESS & SPA, šachovú simultánku,darčeky.

 • Pre hráčov v turnaji “A” a “B” – 490 EUR za osobu,
 • Sprievodné osoby – 440 EUR za osobu,
 • Príplatok za deň ubytovania navyše s raňajkami – 40 Eur za osobu
 • Príplatok za samostatnú izbu 10 Eur za noc
 • Prevoz účastníkov z letiska a späť:
  Krakov – 60 Eur, Budapešť – 90 Eur, Bratislava - 90 Eur

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet najneskôr do 25. apríla 2017

BANK INFORMATION:
ACCOUNT HOLDER: Marek Zelnicky, Namestie slobody 12, 034 01 Ruzomberok, Slovakia
BANK NAME: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
BANK ADDRESS: Michalska 18, 815 63 Bratislava, Slovakia
IBAN: SK51 7500 0000 0040 0176 4780
SWIFT CODE: CEKOSKBX

Príchod účastníkov: 27. mája 2017 od 14:00 - Odchod: 06. júna 2017 do 12:00

XIII.

PRIHLÁŠKY DO TURNAJA A VÍZA
Registrácia na 17. MS IPCA „A“ a „B“ turnaj online: http://www.chessfest.sachrbk.sk

 • Do 15. marca 2017 – predbežná prihláška všetkých účastníkov výpravy (počet vozíčkarov)
 • Do 15. apríla 2017 – oficiálne a potvrdené prihlášky výpravy
 • Účastníci, ktorí požadujú pozvanie pre vstupné víza na Slovensko, prosím, kontaktujte organizátora na obdržanie oficiálneho pozývacieho listu. Pravidlá pre získanie víz medzi Slovenskom a ostatnými krajinami nájdete na www.mzv.sk
XIV.

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Na 17. MS IPCA sa bude hrať podľa aktuálnych pravidiel FIDE platných od 1.7.2014. V rámci 17. MS IPCA bude vyhodnotená kategória o titul majstra Slovenskej republiky TPaV. Hráč, ktorý sa dostaví na hracie kolo s oneskorením viac ako 30 minút, partiu prehráva. Organizátor má právo interpretovať predpisy. Všetky záležitosti týkajúce sa pravidiel hry sú v právomoci hlavného rozhodcu. Rozhodnutia hlavného rozhodcu počas trvania turnajov sú konečné. O všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zahrnuté v tomto oznámení, rozhoduje usporiadateľ. Za možnosť hráča zúčastniť sa turnaja, rovnako ako za jeho poistenie, sú zodpovedné vysielajúce organizácie. Na 24. kongrese IPCA 1. júna 2017 v Ružomberku sa môžu zúčastniť zástupcovia delegácií, ktorí získali mandát na zastupovanie svojej krajiny.

REGULATIONS

I.

ORGANIZERS
Chess Club Ružomberok and town of Ružomberok, International Physically Disabled Chess Association (IPCA).

II.

AEGIS
Doc. JUDr. Robert FICO, CSc. - Prime Minister of Slovak Republic

III.

GUARANTOR
MUDr. Igor ČOMBOR, PhD. - Mayor of Ružomberok City

IV.

TOURNAMENT DIRECTOR
Marek ZELNICKY, phone: +421907390407, e-mail: ipca2017@gmail.com

V.

ARBITERS
IA Ivan SYROVY (ID 14904195), IA Karol PEKAR (ID 14902370)

VI.

DATE AND PLACE
27th May 2017 (arrival day) – 06th June 2017 (departure day),
Hotel Kultúra***, A. Bernoláka 1, Ružomberok, Slovakia.

VII.

CATEGORIES OF COMPETITION
Tournament „A” – The 17th IPCA World Individual Chess Championship 2017 for physically disabled men, women and juniors 1999 year of birth and younger (min. 50% of disability).
Tournament „B” – The 20th FIDE Open Ružomberok.
Additional chess events for participants of the competition.

VIII.

PLAYING SYSTEM, TIME CONTROL AND ADDITIONAL SCORING SYSTEM
Swiss system in 9 rounds. Associating by program SwissManager. 90 minutes per game plus bonus 30 seconds for each move. Criteria for determining places in case of equal number of points will be announced on the technical meeting: 1) The coefficient of truncated Buchholz (-1), 2) The coefficient of full Buchholz, 3) Total number of wins, 4) rtg performance.

IX.

PRIZES

  „A” tournament „A” – women „B” tournament
1st place 600 € 300 € 400 €
2nd place 400 € 200 € 200 €
3rd place 300 € 100 € 150 €
4th place 200 €   100 €
5th place 100 €   70 €
6th place 50 €   50 €

Guaranteed prize fund for events (financial and material prizes) at least 3.500 EUR. The right of participation in IPCA team at the FIDE World Chess Olympiad.

X.

SCHEDULE

Date „A” tournament „B” tournament
27.05.2017 Saturday 16:00 - 19:00 – Arrival and registration of participants
20:00 - 22:00 – Technical meeting
28.05.2017 Sunday 15:30 - 16:00 – Opening ceremony
16:00 - 20:00 – 1st round („A” and „B” tournament)
29.05.2017 Monday 16:00 - 20:00 – 2nd round (A and B)
30.05.2017 Tuesday 10:00 - 12:00 – Match - the IPCA Russia team against rest of the IPCA World
16:00 - 20:00 – 3rd round (A and B)
31.05.2017 Wednesday 10:00 - 13:00 – Wellness & SPA
16:00 - 20:00 – 4th round (A and B)
01.06.2017 Thursday 10:00 - 12:00 – 24th IPCA Congress
16:00 - 20:00 – 5th round (A and B)
02.06.2017 Friday 12:00 - 13:00 – Chess simultaneous
16:00 - 20:00 – 6th round (A and B)
03.06.2017 Saturday 16:00 - 20:00 – 7th round (A) 10:00 - 14:00 – 7th round (B)
16:00 - 20:00 – 8th round (B)
04.06.2017 Sunday 13:00 - 17:00 – 8th round (A)
18:00 - 20:00 – OPEN BLITZ IPCA 2017
13:00 - 17:00 – 9th round (B)
17:00 - 17:30 – Closing ceremony
of „B” tournament
05.06.2017 Monday 13:00 - 17:00 – 9th round (A)
18:00 - 20:00 – Closing ceremony of „A” tournament, Banquet
06.06.2017 Tuesday 08:00 - 12:00 – Departure of participants
XI.

ACCOMMODATION, BOARD AND TRANSPORT
Accommodation and full board: Hotel Kultúra ***, A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok from dinner on 27th May 2017 to breakfast on 6th June 2017
Transport: Ružomberok is central crossing in Slovakia. You can get into Ružomberok by train, bus or car. The hotel is situated 600 meters from the railway station. Airports in: Krakow (Poland), Budapest (Hungary), Bratislava (Slovakia). If necessary, the organizer can provide the transport from the railway station in Ružomberok for free. Transport from the airport is paid. If you need transport, please inform when and at which station or airport it should be expected of your arrival on address: ipca2017@gmail.com

XII.

COSTS OF ACCOMMODATION, BOARD, ENTRY FEE AND TRANSPORT
Payment for participation in the tournament involves: accommodation, full-board, snacks, final banquet, entry fee, local fee, gifts and cultural program, SPA, chess simultaneous:

 • For chess players in „A” and „B” tournament – 490 EUR per person,
 • For attendants of disabled players and accompanying persons – 440 EUR per person,
 • Additional payment for the extra days is 40 EUR per person for day,
 • Additional payment for single room is 10 EUR for night,
 • Transport of participants from the airport and back: Krakow – 60 EUR per person,
  Budapest – 90 EUR per person, Bratislava – 90 EUR per person.

The participation costs should be paid to the bank account of the organizer not later than 25th April 2017. In some cases there will be possible a payment in cash in the arrival day.

BANK INFORMATION:
ACCOUNT HOLDER: Marek Zelnicky, Namestie slobody 12, 034 01 Ruzomberok, Slovakia
BANK NAME: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
BANK ADDRESS: Michalska 18, 815 63 Bratislava, Slovakia
IBAN: SK51 7500 0000 0040 0176 4780
SWIFT CODE: CEKOSKBX

XIII.

APPLICATION TO THE CHAMPIONSHIP AND VISAS
Registration to the 17th IPCA World Individual Chess Championship 2017 in both categories on website: http://www.chessfest.sachrbk.sk

 • Until 15th March 2017 - the preliminary application with numbers all participants of your delegation (especially with indication of the number of players in wheelchairs),
 • Until 15th April 2017 - the officially certified application form of delegation,
 • Delegations are responsible for obtain the visas to Slovakia if needed. Please contact the organizers to receive the official invitation letter. You can find information about visas rules between Slovakia and other countries on URL link: www.mzv.sk

If you need invitation letter for visa, please provide for the organizers of the following data:

 • Surname and name(s) (as in Passport),
 • Citizenship,
 • Date of birth,
 • Passport number,
 • Passport expiry date,
 • Function in the delegation (player, trainer or attendant).
XIV.

FINAL INFORMATION
The 17th IPCA World Individual Chess Championship 2017 will be played according to the current FIDE rules in force since 01.10.2014.
The player who arrives at the round (at chess table) with a delay of more than 30 minutes after the start of the round, loses the game.
The organizer has the right to interpret of the Regulations, and all matters relating with the play rules are in jurisdiction of chief arbiter. The decisions of the chief arbiter during the competition are final.
In all matters not included in that communication decides the organizer of tournament.
For the capacity of the player to participation in the tournament, as well as for his insurance are responsible delegating organizations.
The representatives of the IPCA National Federations who have got a mandate to represent their countries will participate in the 24th IPCA Congress in Ružomberok on 1st June 2017.