Choď na obsah Choď na menu
 


XI. Župná Paralympiáda, 10.10.2018 Trnava

10. 10. 2018

XI. ročník Župnej paralympiády s medzinárodnou účasťou v Trnave

Vážení šachoví hráči

Oznamujem Vám, že ŠTK trnavskej paralympiády Vás žiada, aby ste sa v rámci možnosti na šachový turnaj   obratom  najneskôr  do   25. septembra  2018   prihlásili  na adresu:

Viliam FRANKO, 951 77 KOSTOĽANY POD TRÍBEČOM,  11O alebo na E-mail: franko.viliam@gmail.com   Informácie: Tel:O37/6317219, 0905 898943, 037 7335100

 

P r o p o z í c i e  :  ŠACH

Každý, kto včas vyplní a pošle návratku stane sa účastníkom šachového turnaja. Bude sa hrať podľa pravidiel FIDE, každý s každým v troch skupinách (podľa počtu prihlásených).     

 

Termín:     10.10. 2018 o 9:00 hod. v  Zimnej záhrade Úradu TTSK

 

Riaditeľ súťaže: Viliam Franko, 

Rozhodca:     Ing. Emil Konkol

 

 

 

  ZÁVÄZNÁ    PRIHLÁŠKA

Na XI. ročník Župnej paralympiády s medzinárodnou účasťou v Trnave

 Šachový turnaj dňa 10.10.2018 v budove TTSK (VÚC) Trnava

 

 

 

Meno a priezvisko..............................................................................................................................

 

 

Dátum narodenia................................PSČ:............................... 

 

Adresa:.......................................................................Sprievodca:.............................................

 

 

ELO BODY:......................Podľa telesného postihnutia som:       chodiaci,                            vozičkár

 

 

Telefón s predvoľbou:........................./............................ Adresa  emailu .................................................................. 

 

                                                                                               

                                                                                              ……..….………………………….  

                                                                                                                  Podpis hráča